CYFERIUM®

Artykuł  

23 maja 2023, 4:25 Autor: Julia Staszczak

Potencjał Metaverse w walce ze zmianami klimatycznymi

Wizja metawszechświata Marka Zuckerberga przeniesienia platform do wirtualnej rzeczywistości, mimo iż rozwijana marketingowo wciąż odbiega od wizjonerskich planów pod względem możliwości wykonania. Coraz więcej globalnych firmy technologicznych, w tym Nvidia czy Microsoft, również ogłasza własne iteracje podobnej koncepcji.

Metaverse to idea działająca na zasadzie platformy typu open source (jak sieć WWW) łącząc, przy użyciu tej samej infrastruktury, wiele wirtualnych światów umożliwiając użytkownikom bezproblemowe przemieszczenie się między przestrzeniami.

Jednak dla agencji publicznych implikacje Metaverse to dużo więcej niż te powszechnie znane działania. Przewidywanie rozprzestrzeniania się pożarów to temat nieustannie poruszany na konferencjach środowiskowych. Nvidia adresuje ten problem szukając rozwiązania skoncentrowanego na cyfrowych bliźniakach, które naukowcy mogą badać i przeprowadzać symulacje w generowanych komputerowo światach. 

NVDA i Lockheed Martin (LMT) tworzą Omniverse – cyfrowy świat umożliwiający wizualizację ukształtowania terenu zwiększając szanse efektywnych działań dzięki przewidywaniu ścieżek rozprzestrzeniania się pożarów.

„NVIDIA Omniverse to wieloprocesorowa, otwarta i skalowalna platforma programistyczna do wirtualnej współpracy projektowania 3D obejmująca AI, blockchain oraz technologię NVIDIA RTX™”

Technologia Blockchain w przypadku Metaverse jest kluczowa do: 

– zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa danych;

– zapewnienia jakości danych – modele AI w metaverse opierają się na danych przy podejmowaniu kluczowych decyzji, a blockchain umożliwia ich weryfikację;

– umożliwienie interoperacyjności – dostępność zasobów i ich przechowywanie w Metaverse jest kluczowe, a blockchain ma potencjał zapewnić interoperacyjność podczas migracji między wirtualnymi światami;

– umożliwienie bezpiecznego udostępniania danych;

– zapewnienie integralności danych – mechanizm blockchain zapewnia niezmienność danych bez zgody większości sieci; 

Czy Omniverse skupiając się na badaniu teraźniejszości umożliwi naukowcom przewidywanie przyszłości? To niewątpliwie ciekawy krok w kierunku działań pomagających rozwiązać realne problemy przy wykorzystaniu metaverse.