CYFERIUM®

Aplikacja stypendialna

Program Stypendialny CYFERIUM

Zgodnie z misją społeczną Cyferium stworzyliśmy program stypendialny wspierający ambitne osoby, którym bliska jest idea budowy inkluzywnego społeczeństwa technologicznego. Adresujemy ją do wyjątkowych kandydatów z pasją do badania i analizy nowych zjawisk społecznych i ekonomicznych, którzy pod okiem mentorów mogliby szerzyć świadomość społeczną dotyczącą wpływu nowych technologii na dziedzinę, która jest im bliska: kultura, edukacja, człowiek, stosunki społeczne, finanse, gospodarka, nauka oraz inne obszary życia.

Wybrani kandydaci będą uczestniczyć w 3-miesięcznym programie nauczania opartym o kursy Cyferium oraz współpracy z mentorami, której celem będzie współtworzenie innowacyjnych treści, które publikować będziemy na Cyferium.

Co oferujemy

Stypendyści uzyskają bezpłatny dostęp do wybranych kursów z zakresu technologii blockchain oraz pod okiem mentora stworzą plan pracy analitycznej w wybranej dziedzinie. Otrzymają również możliwość uczestniczenia w panelach dyskusyjnych oraz eventach Cyferium. W zależności od wybranych obszarów analizy może również zaistnieć możliwość wzięcia udziału w badaniach opinii społecznej oraz przygotowania raportów z projektów.

Czego oczekujemy?

Oczekujemy zaangażowania w pracę nad wybranym tematem i chęci dzielenia się wiedzą oraz aktywnego uczestnictwa w działaniach Cyferium mających na celu szerzenie świadomości społecznej poprzez media, publikacje, a także inne formy komunikacji społecznej. Jako minimum oczekujemy stworzenia dwóch prac o charakterze edukacyjno-informacyjnym w wybranej dziedzinie w ciągu czasu trwania programu.

Jak aplikować

Kandydat powinien wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikamikami:

 • list motywacyjny
 • esej na jeden z tematów z listy poniżej (500 – 1000 słów)Wszystkie dokumenty należy załączyć w wersji PDF i jednocześnie przesłać za pomocą linku z formularza

Lista tematów do eseju:

 1. Czy mamy wolną wolę w postrzeganiu rzeczywistości, czy też edytuje nam ją Internet
 2. Czy NFT to prawdziwa sztuka?
 3. Czy Bitcoin to szansa na wolność?
 4. Czy finanse zdecentralizowane to koniec dyskryminacji ekonomicznej
 5. Czy kryptowaluty zastąpią dolara
Informacja o wynikach aplikacji

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

O przyznanym stypendium powiadomimy przed rozpoczęciem programu.

* Powyższa informacja nie stanowi oferty. Pełne warunki programu wraz z regulaminem zostaną przesłane kandydatom wraz ze złożeniem oferty.

  Dane personalne

  Pliki

  Wybierz preferowaną średnią liczbę godzin jaką możesz poświęcić tygodniowo na wypełnienie misji społecznej programu