CYFERIUM®

.  

25 maja 2023, 2:21

Deloitte i zdecentralizowana tożsamość – sprawny system KYC ?  

Integracja protokołu KILT do zwiększenia efektywności procesów weryfikacji klientów to nowe, innowacyjne rozwiązanie Deloitte. 

Dzisiejsze systemy zarządzania dużymi bazami danych są nieefektywne, a poświadczenia niezbędne w procesie weryfikacji tożsamości są często zbierane na papierze lub w sposób spowalniający istotne działania biznesowe. Systemy zaprojektowane są w sposób kolekcjonujący wiele punktów danych, a często wystarczy tylko kilka niezbędnych informacji, jak np. kraj zamieszkania czy data urodzenia. Sposób gromadzenia i przechowywania danych jest także zagrożeniem dla prywatności konsumentów.
W procedurze KYC, pozytywnej weryfikacji można użyć tylko raz w konkretnym procesie – klient nie otrzymuje certyfikatu ani też nie ma kontroli nad danymi, które udostępnia.

Idea Distributed Digital Identity (DDI) choć prosta, jest naprawdę potężna, ponieważ eliminuje potrzebę polegania na stronie trzeciej (scentralizowanej kontroli – dzisiejsza weryfikacja przy pomocy Google czy Facebook) w zakresie zarządzania tożsamością cyfrową.
W WEB3 to użytkownicy mogą zarządzać swoją tożsamością za pomocą zdecentralizowanego identyfikatora (Decentralized Identifier – DID) opartego o blockchain. Umożliwia to dalsze użycie tokenów do identyfikacji, potwierdzania własności aktywów oraz selektywnego udostępniania przez określony czas danych osobowych innym stronom (przy pomocy inteligentnych kontraktów).

KILT to blockchain służący generowaniu DIDs (z weryfikowalnymi danymi uwierzytelniającymi) by bezpiecznie i praktycznie rozwiązać działania dot. tożsamości konsumentów i przedsiębiorstw.

„Oferując cyfrowe dane uwierzytelniające wielokrotnego użytku zakotwiczone w KILT blockchain, Deloitte przekształca procesy weryfikacji zarówno osób fizycznych jak i podmiotów”

Micha Bitterli, dyrektor Deloitte Managed Services

„Dzięki usprawnionym rozwiązaniom w zakresie tożsamości „Built on KILT” klienci mogą korzystać z weryfikowalnych danych uwierzytelniających w wielu usługach, zachowując jednocześnie kontrolę nad tym, kiedy i gdzie udostępniać swoje dane osobowe. KILT oferuje skalowalność i bezpieczeństwo potrzebne partnerom biznesowym” – mówi Ingo Rübe, założyciel KILT Protocol i dyrektor generalny BOTLabs GmbH. 

Stworzenie wygodnych w użyciu i bezpiecznych danych uwierzytelniających ma szansę otworzyć nowe rynki cyfrowe, zarówno w e-commerce, DeFi, gamingu oraz wielu innych.