CYFERIUM®

Artykuł  

20 października 2022, 4:23 Autor: CFR

Dyplom Magistra w Metaverse

Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) ogłosił plany założenia pierwszego na świecie bliźniaczego kampusu w Metaverse – MetaHKUST. Uniwersytet zamierza wejść w następną erę cyfrową by zwiększyć możliwości nauczania dla swoich kandydatów w jednostkach edukacyjnych w Hongkongu oraz Kantonie.

Na swojej stronie HKUST publikuje długoterminowe plany rozwoju przedsięwzięcia. Początkowy etap składa się z budowy fizyczno-cyfrowej infrastruktury ośrodka, takie jak sale lekcyjne XR (cross reality), czujniki, kamery itp. Po etapie stworzenia ekosystemu, członkowie obu uniwersytetów będą mogli wygenerować treści w postaci własnych awatarów, NFT, tokenów wykorzystywanych w świecie wirtualnym. 

Instytucja oczekuje, że procedury administracji czy wymiana informacji staną się znacznie wygodniejsze poprzez umieszczenie dyplomów oraz innych dokumentów w postaci NFT na blockhainie. W wirtualnym kampusie studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w dniach otwartych, udziału w zajęciach oraz łączenia się z rówieśnikami za pomocą audiowizualnych narzędzi. 

Kierownik projektu, Wang Yang oraz dyrektor Centrum Kreatywności Obliczeniowej i Centrum Metaverse, współpracują nad projketem, w którym studenci obu uczelni będą mogli uczestniczyć w tych samych zajęciach mimo dzielącego ich dystansu. Uczelnia ta jest jedną z pierwszych, które zdecydowały się wprowadzić e-learning oraz interdyscyplinarne nauczanie oprócz pionierskich zastosowań edukacyjnych Metaverse. 

Takie działania mają szansę odkryć realny potencjał Metaverse w systemie edukacji, a przedstawiciele Uniwersytetu określają MetaHKUST jako kolejne kluczowe przedsięwzięcie, które może umożliwić poprawę holistycznego podejście do nauczania oraz zaangażować  studentów jak i ośrodki badawcze do projektów w różnych obszarach geograficznych.