CYFERIUM®

Artykuł  

6 października 2022, 2:25 Autor: CFR

Kiedy powstanie Narodowa Korporacja Cyfrowa?

Debata o walutach cyfrowych emitowanych przez banki centralne (tzw. CBDC – z angielskiego Central Bank Digital Currency) często toczy się wokół kwestii możliwości takich walut w porównaniu do pieniądza tradycyjnego lub innych tzw. krypto walut jak bitcoin.  Jednak rzadko kiedy uwagę zwraca fakt, iż powstanie CBDC to gigantyczne przedsięwzięcie cyfrowe dla całej gospodarki w sensie nie tylko monetarnym, ale również technologicznym.

Powstanie CBDC musi się opierać o Blockchain – czyli o rejestr rozproszony, który wymaga powstania olbrzymiej infrastruktury technologicznej zdolnej do obsługi milionów transakcji z właściwa wydajnością i poziomem bezpieczeństwa.

Ta infrastruktura to nie tylko procesory, protokoły technologiczne i sieci przesyłowe, ale także,  zaplecze energetyczne, właściwie skonstruowane i zabezpieczone budynki mieszczące infrastrukturę techniczna.

Innym niezwykle ważnym czynnikiem są zasoby ludzkie, których zgromadzenie i utrzymanie na wysokim poziomie jest bardzo kosztowne – tym bardziej, że sektor prywatny jest zwykle w stanie zapłacić więcej właściwie wykwalifikowanym osobom.

Kiedy myślimy o infrastrukturze Polski, najczęściej myślimy o autostradach, lotniskach lub terminalach przeładunkowych. Tym czasem największe wyzwania infrastruktury krajowej jakie przed nami stoją w kolejnych dziesięcioleciach to infrastruktura cyfrowa – bardzo szeroko rozumiana.

W kontekście CBDC ta infrastruktura to wyzwanie szczególne dlatego, że ścisłe powiązana z bezpieczeństwem całego systemu finansowego, a więc i z bezpieczeństwem narodowym.

Czy mamy wiec wystarczające zaplecze do dyskusji o walutach cyfrowych banku centralnego?

Wydaje się, że powściągliwość banku centralnego Polski w kwestii emitowania CBDC może przyczyniać się do lekceważenia infrastruktury, o której tu piszemy. Ponad 100 banków centralnych na świecie rozważa lub testuje program pilotażowy CBDC. NBP oświadczył, iż uważnie monitoruje temat CBDC, ale ze nie widzi przesłanek do emisji cyfrowej złotówki. Jeśli jednak NBP zmieni zdanie, to czy będzie w stanie znaleźć technologiczne zaplecze dla takiego projektu?

Mamy Ministerstwo Cyfryzacji, Komitet Rady Ministrów do spraw cyfryzacji i inne organizacje wspierające działania rządu w tym obszarze. Jednak organy doradcze i decyzyjne nie mogą dostarczyć działań wykonawczych i dlatego projekty rządowe trafiają do sektora prywatnego. Nawet jeśli przyjąć, iż w drodze przetargów ostatecznie trafia one do najlepszego wykonawcy komercyjnego, to pojawia się pytanie czy zbudowaniem całej infrastruktury a przynajmniej jej koordynacja nie powinna się zająć Narodowa Korporacja Cyfrowa, która mogłaby nie tylko koordynować wykonawstwo infrastruktury cyfrowej, ale również monetyzować ta strukturę stajać się jednym z najważniejszych dostawców a nie odbiorcą infrastruktury cyfrowej w naszym kraju.

Budowa bezpieczeństwo cyfrowego wymaga czasu, środków i wizji przyszłości – podobnie jak bezpieczeństwo energetyczne.