CYFERIUM®

Artykuł  

26 maja 2023, 8:54

Oceany uratowane od 4 mld plastikowych butelek

Inicjatywa Plastic Bank sięga 2013 roku i ma na celu ograniczenie przedostawania się plastiku do środowiska naturalnego – do tej pory udało się zebrać 80 mln kg plastiku. Projekt korzysta z technologii blockchain IBM budując „złoty standard etycznych, identyfikowalnych i wykładniczo skalowalnych łańcuchów dostaw”. 

Powtarzane od dawna hasła „do 2050 roku będzie więcej plastiku w oceanach niż ryb” powodują powstawanie coraz większej liczby inicjatyw w celu ochrony mórz i oceanów. W dzisiejszej erze cyfrowej możemy wykorzystać technologię nie tylko do badania głębin morskich, ale i tworzenia systemów wspierających ochronę z korzyścią dla społeczeństw.

Misją projektu jest zmiana sposobu myślenia o tworzywach sztucznych – od odpadów do wartości. Takie działania są istotne zwłaszcza w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo, ponieważ to stamtąd najwięcej plastiku trafia do wód niszcząc morski ekosystem.

„Projekt powstał z prostej i przekonującej koncepcji: oczyścić oceany, płacąc ludziom za zbieranie plastikowych odpadów – co również generuje dochód, który pomaga im poprawić jakość życia”

Członkowie inicjatywy mają możliwość wymiany plastikowych odpadów (jako 'waluty lokalnej’) na benefity pomagające zapewnić podstawowe potrzeby – ubezpieczenia zdrowotne, artykuły spożywcze, czesne, WiFi, usługi fintech i wiele innych – wszystko w aplikacji Plastic Bank powstałej w idei „gamified recycling”. To swego rodzaju źródło dochodu, które w dłuższym terminie ma szansę pomóc wyjść wielu ludziom z ubóstwa. 
Z kolei Plastic Bank odsprzedaje zgromadzony plastik dostawcom wielkich firm tj. Marks & Spencer które zamieniają go później w np. torby na zakupy wielokrotnego użytku, opakowania na środki czystości i kosmetyki, dozowniki mydła i wiele innych.

W całej procedurze wymiany ważna jest transparentność procesu. Platforma oparta o rozwiązanie blockchain umożliwia rejestrowanie każdej transakcji umożliwiając identyfikację realnego wpływu jednostki, a tym samym budowanie złożonych systemów zachęt staje się łatwiejsze. Programy nagród, przyznawanie punktów, zarządzanie łańcuchami dostaw, audyt czy raportowanie wpływu do partnerów.

„Wykorzystujemy zgodne z RODO hybrydowe rozwiązanie, w którym kluczowe dane transakcyjne są przechowywane na blockchain oraz bezpiecznie synchronizowane z prywatną bazą danych Alchemy”

Przyszłość zrównoważonego rozwoju leży w rękach takich inicjatyw jak Plastic Bank. Budowa nowego etycznego ekosystemu recyklingu w wielu nadmorskich społecznościach powoduje, że projekt jest na drodze do stania się liderem gospodarki o zamkniętym obiegu dzięki technologii blockchain.

Dowiedz się więcej Plastic Bank: RAPORT 2022