CYFERIUM®

28 kwietnia 2024, 3:25 Autor: CFR

Hong Kong zatwierdza krypto ETFs

Pierwsze fundusze ETF krypto w Hong Kongu rozpoczną handel od 30 kwietnia

Spot Bitcoin ETF oraz Spot Ether ETF zostały zatwierdzone przez organu nadzorujący rynki w Hongkongu, który będzie będzie pierwszym centrum finansowym w Azji akceptującym produkty krypto jako narzędzie inwestycyjne dla tradycyjnych instytucji finansowych.

Kryptowaluty są zakazane w Chinach kontynentalnych, ale Hongkong promuje się jako globalne centrum aktywów cyfrowych, w ramach dążenia do zwiększenia swojej atrakcyjności jako centrum finansowe.

W ciągu ostatniej dekady Hong Kong był postrzegany w różny sposób -kilka wiodących międzynarodowych giełd i funduszy krypto prowadziło duże operacje w Hongkongu, ale było też tak, że wiele z nich opuściło Hongkong obwiniając nieprzyjazne wymogi regulacyjne.

Zatwierdzenie nowych produktów z Hongkongu następuje zaledwie trzy miesiące po uruchomieniu przez USA pierwszych funduszy ETF do śledzenia bitcoinów typu spot. Te fundusze ETF przyciągnęły już około 12 miliardów dolarów wpływów netto i przyczyniły się do wzrostu ceny bitcoina na początku tego roku.