CYFERIUM®

28 kwietnia 2024, 2:45 Autor: CFR

Podsumowanie tygodnia

W tym tygodniu handel BTC odbywał się w wąskim przedziale w poniedziałek i wtorek, napotykając duży opór w przedziale 67 000-67 300 USD, i odnajdując wsparcie na poziomie 63 000 USD. Zgodnie z oczekiwaniami, halving BTC w weekend nie miał dużego wpływu na cenę. Wydaje się, że na nastroje rynku krypto największy wpływ mają czynniki makroekonomiczne i oczekiwania co do potencjalnych obniżek stóp procentowych.

W świetle niższych od oczekiwań danych o PKB USA maleje prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych w czerwcu i przełożenie ich na wrzesień. W związku z tym pierwszy opór dla BTC wynosi 67 000 USD, następnie 68 200 USD, a następnie 70 000 USD.  Poziomy wsparcia to 63 000 USD, następnie 61 200 USD, a następnie 60 000 USD. BTC obecnie utknął pomiędzy 60 000 a 70 000 USD.

ETH oscylował w przedziale 3 000-3 300 USD, a obecnie jest notowany na poziomie około 3150 USD. W tym tygodniu ETH osiągnął nieco lepsze wyniki niż BTC, a wskaźnik ETHBTC rozpoczynał się od poziomu 0,0476 i osiągał maksimum nieco poniżej 0,0495. Obecnie notowany jest poniżej 0,049. Stąd pierwsze wsparcie wynosi 3000 USD, następnie 2860 USD, skąd bardzo szybko może spaść do 2700 USD. Z drugiej strony, pierwszy opór do pokonania to 3300 USD, następnie 3400 USD, a następnie 3620 USD.

Zmienność implikowana 30-dniowego bankomatu BTC znacznie spadła z 68% do 55% (-13% w skali tygodnia), podczas gdy zmienność implikowana 30-dniowego bankomatu ETH spadła jeszcze bardziej z 67,5% do 60,5% (-7,5% w skali tygodnia). Ze względu na dużą sprzedaż opcji w ostatnich implied vol spadł.

We wtorek zarówno indeks PMI dla przemysłu w USA, jak i PMI dla usług były niższe od prognoz, a także niższe niż w poprzednim miesiącu, sygnalizując spowolnienie amerykańskiej gospodarki w kwietniu. Gorszy od oczekiwań kwartalny wzrost PKB w USA (ok. 2,5%, obecnie 1,6%) za I kwartał potwierdził spowolnienie w ostatnich miesiącach.

W przyszłym tygodniu nastąpi kilka ważnych wydarzeń makro, a w szczególności środowa decyzja Fed w sprawie stóp procentowych.