CYFERIUM®

5 listopada 2022, 5:57 Autor: CFR

Projekt Cedar – CBDC w USA

Bank Federalny Nowego Yorku pracuje nad CBDC dla banków centralnych.

Dyskusje o CBDC czyli walutach cyfrowych opartych na blockchain, które będą emitowane przez banki centralne często koncentruje się na możliwości przejęcia kontroli przez instytucje rządowe nad pieniędzmi obywatela. Narracja ta zakłada, że  nowe pieniądze CBDC będą trafiać bezpośrednio od emitenta (czyli banku centralnego) do użytkownika (czyli  obywatela).

Istnieją jednak narracje alternatywne a jedną z nich jest możliwość stworzenia „hurtowej” waluty cyfrowej CBDC, która będzie instrumentem rozliczania transakcji przez banki centralne z innymi bankami centralnymi lub szerzej – z innymi bankami – również komercyjnymi. Taka „hurtowa” waluta CBDC nigdy nie dostałaby się w ręce użytkownika detalicznego.

Jest to jak najbardziej prawdopodobny scenariusz, ponieważ istnieje realna potrzeba stworzenia superszybkiego , nieomylnego i transparentnego systemu do rozliczeń ogromnej ilości transakcji transgranicznych, jakie codziennie mają miejsce w systemie bankowym.

Obecnie rozliczanie tych transakcji na rynku spot trwa dwa dni i wymaga dużych nakładów ludzkich mimo zaangażowania komputerów i automatyzacji.

Projekt Cedar to pierwszy projekt CBDC w USA, który zakłada stworzenie takiej „hurtowej” waluty CBDC.

Nowojorski FED testował to rozwiązanie  podczas 12-tygodniowego eksperymentu i przekazał opinii publicznej bardzo pozytywne wyniki – rozliczenie transakcji trwało zaledwie 10 sekund.

Oznacza to absolutną rewolucję w systemach płatności transgranicznych.

Co ciekawe, projekt ten testował zastosowanie wielu rejestrów rozproszonych a nie jednego globalnego rejestru. Oznacza to de facto, iż scenariusz opierał się na idei, że w przyszłości będzie istniało wiele różnych blockchainów banków centralnych pomiędzy którymi konieczne będzie zbudowanie interoperacyjności.  Tak więc oznaczało by to, iż narodowe banki centralne miałyby emitować swoje waluty na swoich własnych blockchainach zamiast tworzyć jeden blockchain do globalnych rozliczeń jako konsorcjum. Projekt Cedar będzie kontynuować testowanie technologii blockchain, jednak już teraz widać, iż rozliczanie transakcji FIAT poprzez swapy atomowe na blockchainie jest jak najbardziej realną możliwością.