CYFERIUM®

13 lipca 2023, 9:15

Ripple -wyrok, który zwiastuje przełom dla regulacji krypto aktywów

XRP wzrósł o 25% po orzeczeniu sądu okręgowego USA.

Amerykański regulator runku SEC już od dawna procesował się z Ripple Labs – twórcami tokena XRP.

SEC zarzucał Ripple, że de facto XRP jest papierem wartościowym, a wiec obrót tym instrumentem powinien podlegać tym samym regułom jak tradycyjne papiery wartościowe. Ten argument jest w istocie argumentem przeciwko większości krypto aktywów, z których tylko nieliczne SEC nadal postrzega jako „nie całkowicie” zgodne z definicją papieru wartościowego.

Tak więc proces toczący się przeciwko Ripple to w istocie proces o status całego rynku krypto – czy ma podlegać regulacjom SEC czy – jak dotąd – nie.

W wyroku opublikowanym dzisiaj sąd orzekł, że Ripple Labs Inc nie naruszył federalnego prawa dotyczącego papierów wartościowych, sprzedając swój token XRP na giełdach publicznych.

Ale orzeczenie było również częściowym zwycięstwem amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Sędzia okręgowy USA Analisa Torres orzekła, że Ripple naruszył federalne prawo dotyczące papierów wartościowych, sprzedając kryptowalutę XRP bezpośrednio doświadczonym inwestorom.

Dlaczego więc rynek postrzega dzisiejszy wyrok jako przełomowe zwycięstwo prawne dla branży kryptowalut, co przełożyło się na gwałtowny wzrost wartości XRP?

Ponieważ w dwóch pozornie sprzecznych wyrokach co do określenia XRP papierem wartościowym kryje się żelazna logika, która nareszcie wprost redefiniuje podejście prawne do tokenów.

Mówiąc wprost, ten wyrok oznacza, ze same tokeny nie powinny być klasyfikowane jako papier wartościowy lub nie tylko dlatego, ze są tokenami. O tym, czy dany token jest w istocie papierem wartościowym decyduje to co się z nim robi.

Innymi słowy token to tylko technologia, która można wykorzystać do stworzenia papieru wartościowego, lub nie. Można tworzyć wiele różnych rzeczy przy użyciu tokenów a papiery wartościowe to tylko jedna z możliwości.

Przed nami długa droga zawiłych dyskusji o tym jakie kryteria ma spełniać token, który w istocie jest papierem wartościowym (a więc podlega regulacjom rynku finansowego), ale w dzisiejszym wyroku podano ciekawe uzasadnienia, które na pewno zaważą na tej debacie.

Co istotne – token odzyskał swoją regulacyjną neutralność.

Czy kupujący XRP mogli mieć uzasadnione oczekiwanie zysku wynikającego z działalności Ripple?

Powyższe pytanie stało się kluczowe dla rozstrzygnięcia sprawy.

SEC oskarżyła firmę o przeprowadzenie oferty niezarejestrowanych papierów wartościowych o wartości 1,3 miliarda dolarów poprzez sprzedaż XRP, które założyciele Ripple stworzyli w 2012 roku.

Sędzia orzekła w czwartek, że prywatna sprzedaż XRP firmy w wysokości 728,9 mln USD funduszom hedgingowym i innym wyrafinowanym nabywcom STANOWIŁA niezarejestrowaną sprzedaż papierów wartościowych.

Ale jednocześnie orzekł, że sprzedaż XRP Ripple’a na publicznych giełdach kryptowalut nie była ofertą papierów wartościowych zgodnie z prawem, ponieważ kupujący nie mieli uzasadnionych oczekiwań zysku związanego z działalnością  Ripple -sprzedaże były „transakcjami kupna/sprzedaży w ciemno”, w których kupujący „nie mogli wiedzieć, czy ich płatności pieniężne trafiły do ​​Ripple, czy do jakiegokolwiek innego sprzedawcy XRP”.

Zgodnie z orzeczeniem, że sprzedaż XRP na platformach kryptowalutowych przez dyrektora generalnego Ripple Brada Garlinghouse’a oraz współzałożyciela i byłego dyrektora generalnego Chrisa Larsena również nie można sklasyfikować jako handel papierami wartościowymi.

Tak więc dzisiejszy dzień to kolejny impuls w kierunku uprofesjonalnienia krypto aktywów.

Teraz potrzeba konkretnego zapisu w prawie który jasno powie:

Tokeny to technologia, która może być – lub nie – inwestycją.