CYFERIUM®

27 kwietnia 2024, 11:00 Autor: Paweł Karczewski, Superfund TFI S.A.

Spot Bitcoin ETF

Grayscale ważniejszy niż Halving.

W pierwszym kwartale funkcjonowania, ETF-y na spot Bitcoina od dwóch największych podmiotów BlackRock (IBIT) i Fidelity (FBTC) znacząco zaznaczyły swoją obecność na rynku, skupując łącznie 2% wszystkich Bitcoinów w obiegu. Odpowiada to sumie 412,000 BTC (BlackRock 263,000 BTC, Fidelity 149,000 BTC). Tak silny rozwój rynku nowych ETF wskazuje na rosnące zainteresowanie i zaufanie, jakie inwestorzy instytucjonalni pokładają w kryptowalutach.    

Tempo zakupów i jego implikacje    

Obecne tempo zakupów sugeruje, że BlackRock i Fidelity mogą nabyć około 8% wszystkich dostępnych Bitcoinów rocznie. Gdyby trend ten utrzymał się, możliwe byłoby zgromadzenie teoretycznie połowy Bitcoinów dostępnych w obiegu w ciągu zaledwie sześciu lat. Jednakże bardziej prawdopodobne jest, że wzrosty cen zniwelują liczbę nabywanych Bitcoinów, mimo stałej lub większej wartości zakupów.   

Grayscale Investments ETF jako miernik podaży

Z kolei ETF od Grayscale Investments (GBTC), który jest największym obecnie źródłem podaży, po sprzedaży 300,000 BTC, posiada jeszcze 312,000 sztuk.

Przy obecnym tempie sprzedaży średnio około 5,200 BTC dziennie (dni robocze), firma ta wyczerpie swoje zapasy w ciągu najbliższych trzech miesięcy, kończąc podaż Bitcoinów na początku lipca.

Halving a wpływ Grayscale Investments

Interesującym zjawiskiem jest fakt, że wpływ Grayscale na rynek jest obecnie wielokrotnie większy niż wpływ halvingu – zdarzenia, które co cztery lata obniża o połowę wydobycie nowych Bitcoinów. Halving będzie miał miejsce w połowie kwietnia 2024 roku. Po tym zdarzeniu średnia podaż od Grayscale mogłaby być nawet dwunastokrotnie większa niż całe dzienne wydobycie – ok. 5,200 vs. ok. 450 sztuk. Reasumując Bitcoiny pozostałe do sprzedaży przez Grayscale, są równe prawie 2-letniemu wydobyciu wszystkich kopalń łącznie.

Podsumowanie

Według prognoz rynkowych, zakończenie sprzedaży Bitcoinów przez Grayscale będzie miało większy wpływ na rynek niż sam halving. Może to prowadzić do dużego szoku podażowego, nie w momencie halvingu, ale trzy miesiące później, kiedy to zapasy Grayscale się wyczerpią. Inwestorzy i analitycy rynku powinni śledzić te trendy, aby dostosować swoje strategie inwestycyjne do dynamicznie zmieniającego się środowiska kryptowalut. Ta analiza podkreśla, jak działania dużych funduszy inwestycyjnych i ich strategie zakupowe mogą wpłynąć na globalny rynek Bitcoina, sugerując dalsze kierunki dla inwestorów i specjalistów od finansów szukających możliwości w sektorze cyfrowych aktywów. Oczekuje się, że kolejne kwartały przyniosą jeszcze więcej zmian, z potencjalnie jeszcze większym wpływem instytucji finansowych na rynek kryptowalut.

Ten artykuł ma charakter edukacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Niektóre Aktywa Cyfrowe są produktami finansowymi o wysokim ryzyku, dlatego zaleca się skorzystanie z profesjonalnej porady inwestycyjnej przed zainwestowaniem jakichkolwiek środków. Artykuł ukazał się pierwotnie w Raporcie Cyferium Polska w WEB3 – 2024. Cały Raport można pobrać w zakładce Raport