CYFERIUM®

Artykuł  

29 maja 2023, 10:36

SAP: handel energią odnawialną z sąsiadem

Zielona energia to aktualnie jeden z najgłośniejszych tematów ostatnich lat w obszarze inwestycji w energetykę. Na całym świecie rozwijane są na dużą skalę elektrownie słoneczne, wodne, wiatraki etc. by generować więcej zielonej energii i zmniejszyć zależność od paliw kopalnych.

Obecne systemy Certyfikatów Energii Odnawialnej (Renewable Energy Certificates – RECs) napotykają na poważne problemy zwłaszcza w zakresie transparentności, kosztowności pośredników, braku automatyzacji i ryzyka „podwójnego naliczania”

Pilotażowy program tokenów energetycznych został zbudowany w oparciu o SAP Cloud Platform Blockchain i w przeciwieństwie do konwencjonalnych certyfikatów energii odnawialnej stworzony został w celu zmniejszenia ryzyka podwójnego naliczania RECs, a także obniżenia kosztów dzięki wykorzystaniu technologii blockchain.

Firma SAP jest członkiem-założycielem Blockchain Research Institute oraz jednym z głównych członków projektu Hyperledger.

„Blockchain to wiarygodny, trudny do zhakowania rejestr transakcji – i tego, kto jest właścicielem czego”

SAP

Zastosowanie blockchain umożliwia bezpośrednie łączenie węzłów sieci, od procesu wytwarzania energii po jej dystrybucję, umożliwiając wymianę energii między sobą za pomocą tokenów.

Zakładając, że użytkownik który ma zapas energii elektrycznej, wchodząc na stronę swojego operatora, może zobaczyć z którymi sąsiadami czy firmami może wymienić zgromadzoną energię – konsumenci mogą także zobaczyć skąd taka energia pochodzi.

 „System może obsługiwać nowe modele biznesowe, takie jak lokalne taryfy i rynki energii odnawialnej” – Benjamin Stoeckhert, developer blockchain SAP

W kwietniu, SAP nawiązał partnerstwo z EKOenergy – organizacją na rzecz odnawialnej przyszłości, której celem jest pomoc firmom w przyspieszeniu przejścia na energię w 100% odnawialną poprzez nadanie znaku ekologicznego by oprzeć świat na energii wytwarzanej i zużywanej w sposób zrównoważony.

Rozwiązania oparte o technologię blockchain mogą znacząco wpłynąć na rozwój nowoczesnej sieci energetycznej, zwłaszcza gdy pojawia się coraz więcej firm w obrębie odnawialnego rynku energii – panele słoneczne, pojazdy elektryczne etc.
Można wyobrazić sobie przyszłość świata, gdzie domy i budynki, dzięki oprogramowaniu blockchain, mogą automatycznie handlować energią elektryczną w sieci bazując na cenach w czasie rzeczywistym.