CYFERIUM®

Artykuł  

15 maja 2023, 4:41

WEB3 – nowe możliwości zwiększające lojalność klientów

Świat biznesu do dawna opiera się na budowaniu lojalności klientów oferując nagradzanie za aktywności promujące markę oraz na budowaniu trwałych relacji. Tradycyjnie użytkownicy danych produktów/usług, zbierając punkty, są często ich wyłącznymi posiadaczami.

Blockchain niejako demokratyzuje model lojalnościowy dając społecznościom głos i wybór sposobu interakcji z biznesami. Tworzenie nowej wartości dla konsumenta przynosi znaczące korzyści w cyfrowej ekonomii WEB3 dla obu stron. To szansa na tworzenie bardziej wszechstronnego i dynamicznego środowiska nagradzania aktywności otwierając nowe możliwości zarówno dla konsumentów jak i biznesów.

NFT posiada charakterystyczną cechę jaką jest elastyczność pod względem nie tylko projektowania, ale i kontroli. Unikatowość właściwości tokenów pozwala na przypisanie członkostwa w danym programie do NFT umożliwiając jego następne przeniesienie na inną osobę lub odsprzedaż. Możliwość zarabiania na nagrodach lojalnościowych i swobodne decydowanie to niezwykła zachęta do aktywnego uczestnictwa a bezpieczeństwo, które umożliwia blockchain to jedna z głównych zalet programów lojalnościowych WEB3. Technologia ta zwiększa bowiem odporność na oszustwa czy sfałszowanie w porównaniu do tradycyjnych form w Web2. Wspomniana wcześniej elastyczność ułatwia zaś zarządzanie przyznanymi nagrodami. Programy lojalnościowe w formie NFT to także unikalność doświadczenia ponieważ często oferta opierać się może na wyłącznym dostępie do poszczególnych wydarzeń zwiększając ich atrakcyjność. Globalna dostępność to zaś otwarcie działań lojalnościowych dla szerokiej publiczności, możliwość sprzedaży czy wymiany na całym świecie i rozwój biznesu na większą skalę.

Wyłaniający się postęp technologii blockchain umożliwia znacznie więcej niż dotychczasowe gromadzenie punktów przez jednego użytkownika – to unikalnie zmapowana tożsamość, którą można nagradzać przywilejami, prezentami, klubami członkowskimi bądź tantiemami.