CYFERIUM®

Artykuł  

22 maja 2023, 4:04

Czy założyciel ChatGPT zdominuje ekosystem krypto?

Sam Altman planuje stworzyć globalny system identyfikacji oparty o blockchain z wykorzystaniem biometrycznej weryfikacji przy użyciu skanera tęczówki „Orb”.

Worldcoin został założony przez Altmana i Alexa Blanina już w 2019 roku, natomiast uruchomienie oczekiwało na zapewnienie niezbędnego finansowania osiągając 100 milionów USD. Wśród inwestorów znalazły się: fundusz krypro Andreessen Horowitz’a, kalifornijski fundusz VC Khosla Ventures, a także założyciel upadłej giełdy krypto FTX, Samuel Bankman-Fried. 

Worldcoin to projekt, który według założycieli ma stać się największą na świecie siecią zdecentralizowanej tożsamości i finansów, a „służyć ma jako narzędzie użytku publicznego dające prawo własności jednostce”. Celem projektu jest stworzenie powszechnego dostępu do gospodarki globalnej niezależnie od kraju czy pochodzenia przyspieszając tym samym wejście do cyfrowej ekonomii przyszłości.

Wyróżnione zostały 3 filary projektu:

  1. World ID – tożsamość cyfrowa, która dzięki wykorzystaniu technologii blockchain niepodważalnie weryfikuje tożsamość danej osoby jednocześnie chroniąc jej prywatność;
  2. Worldcoin – token o globalnym zasięgu i swobodnej dystrybucji;
  3. World App – portfel zbudowany dla protokołu Worldcoin – płatności, przelewy oraz zakupy przy użyciu tokena;

Nowy, zdecentralizowany protokół tożsamości World ID ma za zadanie umożliwić użytkownikom bezproblemowe logowanie się do aplikacji mobilnych czy stron internetowych. Wykorzystanie kryptografii umożliwia udowodnienie unikatowości danej tożsamości bez udostępniania danych osobowych – imiona, nazwiska, adresy (zero-knowledge proof). World ID ma obsługiwać wiele rodzajów weryfikacji, w tym weryfikację biometryczną, która zdaniem zespołu Worldcoin, zapewnia najwyższą dokładność. Na podstawie własnych danych firma szacuje, że przekroczono już milion rejestracji do projektu.

Dynamiczny postęp technologiczny sprawia, że zarządzanie tożsamością cyfrową wiąże się z wieloma wyzwaniami. Kluczowe jest skupienie działań wokół tworzenia rozwiązań umożliwiających demokratyczny dostęp i zarządzanie systemami by generować korzyści poprzez wiedzę o tym komu oraz czemu wierzyć w świecie online.

Według twórców, weryfikacja poprzez skanowanie tęczówki to rozwiązanie, które zapewni jednocześnie prywatność (będąc niepodważalnym poświadczeniem) oraz będąc skalowalne i wszechstronne. Przedstawiony standard miałby być obsługiwany przez Orb – urządzenie do obrazowania tęczówki opracowane przez Tools for Humanity (TFH), który dzięki łatwości w użyciu i mobilności umożliwiałby weryfikację w różnych środowiskach, bez konieczności zaufania.

Dowód weryfikacji tożsamości Orb to zasadniczo pieczątka pozwalające posiadaczowi udowodnić, że konkretny World ID został zweryfikowany, bez ujawniania informacji o weryfikacji lub samej tożsamości.”

Źródło: https://worldcoin.org/blog/announcements/introducing-world-id-and-sdk

Zweryfikowane za pomocą Orb osoby otrzymają token – wiąże się to jednak z zebraniem od nich danych biometrycznych, co naturalnie podnosi wiele pytań związanych z bezpieczeństwem i konsekwencjami metody. Pomimo wysiłku twórców do wykreowania projektu jako etycznego i opartego na ‘wspólnej globalnej walucie i sprawiedliwej dystrybucji’ pojawia się coraz więc krytyki wobec firm, które bazują na zbieraniu danych biometrycznych. Zarzuca im się często posługiwanie chwytami marketingowymi, a nie dobrem społecznym. 

Wielu użytkowników wyraża również swoje obawy w Internecie, związane z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji, która mogłaby na przykład sama generować „unikatowe” tęczówki stawiając pod znakiem zapytania etyczność takich projektów.